dijous, 1 de setembre de 2016

NOMBRES RACIONALS

 CONTINGUTS DE LES CLASSES
  EXERCICIS ADDICIONALS

POLINOMIS I EQUACIONS

 CONTINGUTS DE LES CLASSES
  EXERCICIS ADDICIONALS

SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS

 CONTINGUTS DE LES CLASSES
  EXERCICIS ADDICIONALS

PERCENTATGES

 CONTINGUTS DE LES CLASSES
  EXERCICIS ADDICIONALS

GRÀGICS I FUNCIONS

 CONTINGUTS DE LES CLASSES
  EXERCICIS ADDICIONALS

CLASSES DE FUNCIONS

 CONTINGUTS DE LES CLASSES
  EXERCICIS ADDICIONALS

  PROVES CANGUR

GEOMETRIA PLANA

 CONTINGUTS DE LES CLASSES
  EXERCICIS ADDICIONALS